12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 7 токтому “Участкалык шайлоо комиссияларынын резервдерин толуктоо жөнүндө”

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 7 токтому “Участкалык шайлоо комиссияларынын резервдерин толуктоо жөнүндө”участкалык шайлоо комиссияларынын резервдерин толуктооhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/участкалык-шайлоо-комиссияларынын-резервдерин-толуктоо.doc

Толук окуу…

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 6 токтому “ Көк-Ирим айыл аймагына АРИС долбоору аркылуу Жайыт комитети тарабынан алынып келинген «Ангус» букаларын сатып келүү үчүн комиссия курамын түзүү жөнүндө”

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 6 токтому “ Көк-Ирим айыл аймагына АРИС долбоору аркылуу Жайыт комитети тарабынан алынып келинген «Ангус» букаларын сатып келүү үчүн комиссия курамын түзүү жөнүндө”Ангус букаларды сатуу учун комиссия тузуу жонундоhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/Ангус-букаларды-сатуу-учун-комиссия-тузуу-жонундо.dochttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/Ангус-букаларды-сатуу-учун-комиссия-тузуу-жонундо.doc

Толук окуу…

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 5 токтому “ Көк-Ирим айыл аймагындагы Ак-Талаа участоктогунун арендасын узартуу жана аренда жерлерди Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүндө каттоодо турган тургундарга гана берүү жөнүндө”

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 5 токтому “ Көк-Ирим айыл аймагындагы Ак-Талаа участоктогунун арендасын узартуу жана аренда жерлерди Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүндө каттоодо турган тургундарга гана берүү жөнүндө”аренда жерлерди узартуу жонундоhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/аренда-жерлерди-узартуу-жонундо.doc

Толук окуу…

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 4 токтому “МТС- Көк-Ирим” муниципалдык ишканасынын директору Шабданбеков Маматтын 2020-жылга карата 1 (Бир) жылдык отчету жөнүндө”

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 4 токтому “МТС- Көк-Ирим” муниципалдык ишканасынын директору Шабданбеков Маматтын 2020-жылга карата 1 (Бир) жылдык отчету жөнүндө”МТС муниципалдык ишканасынын директору М.Шабданбековдун бир жылдык отчетуhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/МТС-муниципалдык-ишканасынын-директору-М.Шабданбековдун-бир-жылдык-отчету.doc

Толук окуу…

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 3 токтому «Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин башчысы Ж.Капаровдун 2020-жылга карата 1 (бир) жылдык отчету жөнүндө”

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 3 токтому «Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин башчысы Ж.Капаровдун 2020-жылга карата 1 (бир) жылдык отчету жөнүндө”жайыт ком 2020-жылга отчетуhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/жайыт-ком-2020-жылга-отчету.doc

Толук окуу…

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 2 токтому “2020-жылга Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө”

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 2 токтому “2020-жылга Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө”2020-жылга бюджеттин аткарылышы жонундоhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/2020-жылга-бюджеттин-аткарылышы-жонундо.doc

Толук окуу…

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 1 токтому “ Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүндө жергиликтүү бюджеттен жана каражаттан 1-январь 2021-жылга калган калдык жөнүндө”

12. 02. 2021-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXII сессиясынын № 1 токтому “ Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүндө жергиликтүү бюджеттен жана каражаттан 1-январь 2021-жылга калган калдык жөнүндө”жергиликтуу бюджеттен жана каражаттан 1-январь 2021-жылга калган калдык жонундоhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/жергиликтуу-бюджеттен-жана-каражаттан-1-январь-2021-жылга-калган-калдык-жонундо.doc

Толук окуу…

30. 12. 2020-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXI сессиясынын № 6 токтому «Көк-Ирим –МТС» муниципалдык ишканасы жөнүндө

30. 12. 2020-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXI сессиясынын № 6 токтому «Көк-Ирим –МТС» муниципалдык ишканасы жөнүндөМТС муниципалдык ишканасы жонундоhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/МТС-муниципалдык-ишканасы-жонундо.doc

Толук окуу…

30. 12. 2020-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXI сессиясынын № 5 токтому «Көк-Ирим айыл аймагынын Жайыт комитетинин 2021-жылга карата бюджетин бекитүү жөнүндө

30. 12. 2020-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXI сессиясынын № 5 токтому «Көк-Ирим айыл аймагынын Жайыт комитетинин 2021-жылга карата бюджетин бекитүү жөнүндөжайыт ком 2021-жылга бюджетин бекитууhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/жайыт-ком-2021-жылга-бюджетин-бекитуу.doc

Толук окуу…

30. 12. 2020-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXI сессиясынын № 4 токтому “2021-жылга карата Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн иш планын бекитүү жөнүндө”

30. 12. 2020-жыл Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги ХХХXI сессиясынын № 4 токтому “2021-жылга карата Көк-Ирим айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн иш планын бекитүү жөнүндө”2021-жылга айыл окмотунун иш планыhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2021/10/2021-жылга-айыл-окмотунун-иш-планы.doc

Толук окуу…