«03» февраль. 2020-жыл. Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги XXXV сессиясынын №1 ТОКТОМУ «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрʏʏ боюнча шайлоо комиссиялары жѳнʏндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-бѳлʏгʏнѳ ылайык, участкалык шайлоо комиссияларынын жаңы курамын тʏзʏʏ жѳнʏндѳ»

«03» февраль. 2020-жыл. Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезектеги XXXV сессиясынын №1 ТОКТОМУ «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрʏʏ боюнча шайлоо комиссиялары жѳнʏндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-бѳлʏгʏнѳ ылайык, участкалык шайлоо комиссияларынын жаңы курамын тʏзʏʏ жѳнʏндѳ» шайлоо комиссиялары жонундо

Добавить комментарий