04.12.2018-жыл.XXVI сессия. №10-токтом. «Кок-Ирим айыл аймагында «Кан-Ачуу» мамлекеттик жаратылыш паркына туристик база куруу жонундо»

04.12.2018-жыл.XXVI сессия. №10-токтом. «Кок-Ирим айыл аймагында «Кан-Ачуу» мамлекеттик жаратылыш паркына туристик база куруу жонундо»26 c 10http://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2019/02/26-c-10-.pdf

Добавить комментарий