Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезексиз VII сессиясынын №1 ТОКТОМУ «28 » июль 2016-жыл. « Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтʏʏ ѳз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик укуктарды берʏʏ жѳнʏндѳ КЕЛИШИМди бекитʏʏ жѳнʏндѳ»

Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезексиз VII сессиясынын №1 ТОКТОМУ «28 » июль 2016-жыл. « Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтʏʏ ѳз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик укуктарды берʏʏ жѳнʏндѳ КЕЛИШИМди бекитʏʏ жѳнʏндѳ»уhttp://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2019/03/у-.doc

Добавить комментарий