Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезексиз IX сессиясынын №1 ТОКТОМУ «13 » август 2016-жыл «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрʏʏ боюнча шайлоо комиссиялары жѳнʏндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-бѳлʏгʏнѳ ылайык, участкалык шайлоо комиссияларынын жаңы курамын тʏзʏʏ жѳнʏндѳ»

Кѳк-Ирим айыл аймагынын айылдык Кеңешинин IV шайланган депутаттарынын кезексиз IX сессиясынын №1 ТОКТОМУ «13 » август 2016-жыл «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрʏʏ боюнча шайлоо комиссиялары жѳнʏндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-бѳлʏгʏнѳ ылайык, участкалык шайлоо комиссияларынын жаңы курамын тʏзʏʏ жѳнʏндѳ» тогуз

Добавить комментарий