«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана реферемдум откоруу боюнча шайлоо комиссиялары жонундо» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-болугуно ылайык, участкалык шайлоо комиссияларынын жаны курамын тузуу жонундо» 28. 08. 2018-жыл XXIV сессиясынын №1 токтому

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана реферундум откоруу боюнча шайлоо комиссиялары жонундо» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-болугуно ылайык, участкалык комиссияларынын жаны курамын тузуу жонундо» 20.08.2018-жыл XXIV сессиясынын №1 токтому.Scan1http://kok-irim.org.kg/wp-content/uploads/2018/11/Scan1.pdf

Добавить комментарий